2.1.2 Kwaliteiten

Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken die gekoppeld zijn aan belangen en daardoor metacompetenties hun eigen karakter geeft. Als het gaat om kenmerken die als maatstaf dienen, spreekt men van criteria. Deze criteria hangen nauw samen met de pragmatische kaders waarbinnen men metacompetenties inzet. 

Hoe doe ik dat?

  1. U beoordeelt metacompetenties vanuit een waarom- of werkzaamheidsperspectief. U denkt in termen van functionaliteit
  2. U plaats de zaken in een vakinhoudelijk hoe- of beroepsmatig perspectief. U denkt in termen van doelmatigheid
  3. U denkt in termen van groei, energie en (dis)satisfactie. U hanteert het aan persoonlijke ontwikkeling gerelateerde begrip vitaliteit
  4. U stemt uw handelen af op de overkoepelende situatie of setting waarin u verkeert. U gaat uit van contextualiteit
  5. U beoordeelt uw handelen in termen van goed of slecht, in wat zou moeten of juist niet. U kijkt naar moraliteit
  6. U beoordeelt uw handelen in termen van goed of slecht met het oog op de gevolgen voor anderen. U kijkt naar ethiek
  7. U denkt in termen van mooi, lelijk of elegant. U gebruikt het begrip esthetiek
  8. U hanteert diverse perspectieven door en naast elkaar. U gaat uit van de praktijk.

Meer weten? Zie Begrippen