2.1.3 Kwantiteit

Kwantiteiten verwijzen hier naar de wijze waarop men aangeeft hoe metacompetentieve kwaliteiten zich tot elkaar verhouden.

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest voor kwalitatieve termen die uitdrukking geven aan verhoudingen, bijv. intensiteit
  2. U drukt kwaliteiten uit in termen van eenheden als maat en getal. U meet.

Meer weten? Zie Begrippen