2.1.4 MC-doelen

Metacompetentie-doelen, wat men met ermee beoogt, hangen nauw samen met het kader waarbinnen probleemoplossen plaatsvindt. Deze doelgerichte functionaliteit bepaalt vervolgens op haar beurt de vorm van de metacompetentieve uitingen.

Meer weten? Zie Begrippen