2.1.7 Personen

Het is altijd een persoon die metacompetenties gebruikt in het kader van probleemoplossing. 

Meer weten? Zie Begrippen