2.1.8 Voorwaarden/succesfactoren

Voorwaarden of succesfactoren zijn eisen waaraan moet worden voldaan om metacompetenties succesvol in te zetten om problemen op te lossen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt rekening met de sociale voorwaarden, zoals die voortkomen uit referentie- en interpretatiekaders
  2. U houdt rekening met eisen met betrekking tot ruimtes en middelen, u houdt rekening met de logistiek.

Meer weten? Zie Begrippen