2.1.2.1 Functionaliteit

Functionaliteit verwijst naar werkzaamheid als criterium. Men moet er voor zorgen dat metacompetenties doen wat ze moeten doen: behulpzaam zijn bij het oplossen van problemen. 

Hoe doe ik dat?

 1. U richt zich op gedragsmatige verbetering
 2. U bestudeert de inbedding
 3. U plaats metacompetenties in een ontwikkelingspersectief
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8. Menselijk gedrag kan worden veranderd en verbeterd door het leren van nieuwe (gedrags)competenties. Competentie betekent succesvol handelen en bovenmatig presteren. Competente personen zijn in staat problemen in uiteenlopende situaties effectief op te lossen.
 9. Een competentie is ingebed in lijfelijk en sociaal-cultureel functioneren van een actor (embodied cognition, embedded cognition). Competenties zijn beschikbare denkgereedschappen, die vergelijkbaar zijn met apps op een mobiele telefoon (Dennett).
  Het menselijk gedrags- en handelingsrepertoire (‘mindmap’) bestaat uit een verzameling (meta)competenties.
  ...

Meer weten? Zie Kwaliteiten