2.2.1 Kaizen-benadering

Het Kaizen- of Lean-model bestaat uit een verzameling metacompetenties die het mogelijk maken om slim en ecologisch verantwoord te handelen. Aangezien handelen steeds meer gezamenlijk denken betekent, ligt het accent hier op de menselijke geest (mind) als een cybernetisch model van mentale vaardigheden.

Hoe doe ik dat? 

  1. U neemt kennis van de uitgangspunten
  2. U verdiept zich voor de toepasing in B.Methode: Gedrag.

Meer weten? Zie Modellen