2.1.1.3.1 Aanleren

Een competentie is niet aangeboren, maar wordt geleerd. Voor het leren van competenties kan een psycho-educatief programma worden ontwikkeld. De competenties van zo’n (HRD) worden modules genoemd. Kaizen gaat uit van actief en interactief leren. Bij Kaizen wordt gekozen wordt voor een interactieve en facilitaire veranderingsstrategie, waarbij de volgende uitgangpsunten worden gehanteerd: 

  1. De nadruk ligt op kansen en mogelijkheden. Leren vindt plaats op de werkplek. De interactieve en facilitaire leer- en veranderingsstrategie biedt een alternatief voor ‘command and control’. Kaizen start altijd op het micro niveau van een organisatie
  2. Werken is onlosmakelijk verbonden met leren. Dit lukt, wanneer medewerkers hun manier van kennisverwerving (‘persoonlijke epistemologie’) veranderen 
  3. Medewerkers leren om elk probleem vanuit verschillende invalshoeken te beschrijven en te analyseren
  4. Medewerkers denken mee(co-creatie). Zij kunnen zich verplaatsen in organisatorische kwesties. Medewerkers zijn in staat tot perspectief neming. Zij kunnen zich inleven en verplaatsen in het perspectief van hun leidinggevende. Omgekeerd verdiept de managers en bestuurder zich in het primaire werkproces
  5. Leidinggevenden zijn te vinden op de werkvloer. De stijl van managen kenmerkt zich door ‘walking and wandering around’
  6. Medewerkers kunnen inzoomen op de details van hun werkproces. Inzoomen leidt tot het herkennen en beschrijven van competenties
  7. Zij kunnen ook uitzoomen en hun werk beschouwen vanuit een helikopterview. Uitzoomen geeft een overzicht van meta-competenties
  8. Medewerker (kenniswerkers) zijn in staat om de verbinding te leggen tussen hun werkplek (micro-situatie) met de functies van de eigen afdeling (meso niveau) en de relatie tot de totale organisatie (macroperspectief)
  9. Transformationeel leren betekent een drastische wijziging van het bestaande cognitieve schema. Cognitieve herstructurering verloopt via het leerproces van assimilatie, accommodatie en adaptatie (Piaget)
  10. In een uitdagende werk- en leeromgeving worden medewerkers permanent gestimuleerd in hun ontwikkeling. Vygotsky wijst op het belang van de zone van de naaste ontwikkeling.

Meer weten? Zie Mindset