2.1.1.2.4 Actor

Dit artikel richt zich op een nieuw type professional: de kenniskunstenaar, creatieve professional ofwel kenniscreator.


Kaizen werkt alleen wanneer de deelnemer (medewerker, client, student, klant) er zelf de betekenis en het persoonlijk belang van inzien. Kaizen is aantrekkelijk, omdat de deelnemers deze filosofie leert te gebruiken om hun eigen gedrags- en handelingsrepertoire te verbreden en te verfijnen. Kaizen draagt dus bij aan zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling.

 Bij de uitvoering van een opdracht of project (zoals het ontwerp van een HRD programma) zijn verschillende spelers betrokken. Een activiteit (opdracht, ontwerp) vereist een formele opdrachtgever (sponsor), die zorgt voor financiering. De behoeften en wensen van de gebruiker (klant, cliënt, patiënt, student) vormen het vertrekpunt. De vraag van de client wordt gespecificeerd. Vraagarticulatie betekent zoeken naar de vraag achter de vraag: het opsporen van het achterliggende of onderliggende probleem. 

De medewerkers op de werkvloer staan centraal. Management is ondersteunend en faciliterend. 

Een adviseur of consultant is beschikbaar als educatief ontwerper en procesadviseur. Voor verbeteracties wordt een Kaizen event georganiseerd. Dit is een vorm van onderzoek (Action Research, Design Thinking). 

Dit zijn periodieke rituelen, die deel uitmaken van de organisatiecultuur. 

 

De werkplek staat centraal. Medewerkers verrichten hoogwaardig werk.

Bij Kaizen verandert de rol van de manager aanzienlijk. Management, gebaseerd op beheersing en controle, maakt plaats voor een samenwerkingsrelatie met de medewerkers . Regelmatig neemt de manager een taak van een medewerker over om meer inzicht te krijgen in de activiteit en de daarvoor benodigde gedragscompetenties. Samen met de medewerkers worden instructies vastgelegd (codificatie). Gezamenlijk worden normen bepaald, die fungeren als standaard. Uitvoerende werkzaamheden worden zoveel mogelijk gestandaardiseerd en voorzien van leesbare instructies en handleidingen. 

Medewerkers ontwerpen samen met de leidinggevende de werkplek. Zij leren continu van succesvolle verbeteringen en successen, die zij realiseren. Door het beoordelen van een bereikt resultaat aan de hand van een standaard krijgen medewerkers feedback op de geleverde prestatie. Feedback bestaat uit informatie over gedrag. 

 

Een bijzondere rol is weggelegd voor de zogenaamde ‘waterspider’. Deze allround medewerker zorgt ervoor, dat in een industriële productie setting voorraden op tijd worden aangeleverd. De ‘waterspider’ is een breed inzetbare medewerker, die op de achtergrond altijd beschikbaar is. Deze medewerker weet in lastige situaties storingen en complicaties snel te verhelpen en is beschikbaar (stand by) als ‘vliegende keep’, manusje van alles en invalkracht. 

 

 

Domeinen