2.1.1.2.5 Kwaliteitsverbetering

Kwaliteit van het werk staat voorop. Effectief handelen is belangrijker dan efficiency. 

 

Hoe doe ik dat? 

 

Kaizen is gericht op het verbetering van het werkproces; tegelijkertijd vindt (meta)competentie ontwikkeling van deelnemers plaats, dus leren leren.  

 

 

Voorgenomen resultaat: effectieve oplossing in plaats van efficiency

 ‘Lean’ vergroot de effectiviteit van werk door continue kwaliteitsverbetering. 

Effectiviteit wordt onderscheiden van efficiency. Bij efficiency draait het om een zo groot mogelijk volume (massaproductie) tegen een zo laag mogelijke prijs. Bij vergroting van efficiency gaat het om het maximaliseren van resultaten en winst op korte termijn. Efficiency betekent dat zaken goed uitgevoerd binnen het bestaande kader. Efficiency is kenmerkend voor traditionele industriële productie. Bestaande activiteiten worden zo goed mogelijk uitgevoerd op operationeel niveau. 

 

Bij effectiviteit worden de goede dingen gedaan. Iedere opdracht is maatwerk en vraagt een passend ontwerp (design). Elke vraag van een klant (cliënt, patiënt, collega) wordt zorgvuldig doordacht. Eerst wordt veldonderzoek gedaan. Daarbij worden de knelpunten (blokkades, knelpunten, constraints) opgespoord. Op basis daarvan een weloverwogen keuze gemaakt voor een systemische interventie, die werkt als hefboom. Kwaliteit staat voorop en heeft de hoogste prioriteit. Kosten en efficiency overwegingen zijn ten opzichte van kwaliteit en excellentie van secundair belang.  

Domeinen