2.1.1.2.7 Systeem

De postmoderne organisatie fungeert als open systeem. De omgeving is dynamisch, complex, contingent en sterk evoluerend. Kaizen maakt adaptatie aan veranderende omstandigheden mogelijk. Deze andere manier van werken past bij flexibele, kennisintensieve organisaties, die soms mondiaal opereren. Innovatieve bedrijven en instellingen combineren kennisproducten, kennisdiensten (services) en advieswerk. 

Kaizen biedt kenniswerkers en creatieve professionals een ander denkkader vanuit een holistische, integrale en systemische benadering. 

De mindmap van een kenniswerker of creatieve professional bestaat uit een gepersonaliseerde ‘toolkit’: een unieke combinatie bestaande uit het gedrags- en handelingsrepertoire. 

Alle (meta)competenties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden ofwel interdependent. Het geheel is meer dan de som der delen. 

 

Domeinen