2.1.1.3 Mindset

Onder mindset of 'overtuiging' verstaat men het denkpatroon dat men hanteert als kenniswerker.

 

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat een mindset geen gegeven is, maar het product van opvoeding en opleiding. Een mindset moet men verwerven of aanleren
  2. U vertoont ondernemend gedrag (intrapreneurship) en beloont dat van medewerkers op de werkplek. Medewerkers worden uitgenodigd om verbeteringen voor te stellen en ideeën worden gehonoreerd 
  3. U ziet gedragsverandering niet als interventie van buitenaf, maar als intrinsiek gedrag. U vermijdt ‘command and control’ door reinforcement (straf of beloning).
  4. U ziet verandering als psycho-educatie, het vervangen van irrationele gevoelens en gedachten door rationele gedachten (en gevoelens)
  5. U hanteert een Total Quality of Kaizen-benadering (zie elders).

Meer weten? Zie Probleemoplossen