1. Strategisch geheel

Strategie is het maken van keuzes op hoofdlijnen. Strategische keuzes lopen over een langere periode (3-5 jaar). Missie en visie geven richting aan keuzes inzake kenniswerk, die op hun beurt weer bepalend zijn voor tactieken (1-3 jaar) en operationele beslissingen (korte termijn). 

                        

Hoe doe ik dat?

  1. U formuleert uw metacompetentie-missie
  2. U verwoordt vanuit uw kernwaarden uw metacompetentie-visie
  3. U hanteert een metacompetentie-strategie
  4. U concretiseert uw metacompetentie-strategie met een of meer plannen
  5. U gaat over tot strategische metacompetentie-actie
  6. U verwart dit alles niet met, maar stelt dezelfde strategische vragen als voor de organisatie als geheel (zie ELO-Organisatie: Strategie van de organisatie).

Meer weten? Inleiding kennismanager