1.1 Metacompetentie-missie

Een metacompetentie-missie beschrijft het duurzame bestaansrecht van het werken met metacompetenties. Deze beschrijving biedt handvatten om de meest fundamentele vragen op metacompetentiegebied te beantwoorden. Leidraad daarbij zijn de criteria: Ambitieus, Motiverend, Onderscheidend, Relevant & Echt (AMORE).

                          

Hoe doe ik dat? 

  1. Waar staan we qua metacompetenties gezien voor?
  2. Welke normen en waarden hebben we op dit gebied?
  3. Welke overtuigingen qua metacompetenties motiveren ons?
  4. Wat is qua metacompetanties ons bestaansrecht?

 Meer weten? Zie Strategisch geheel