1.4 Metacompetentie-plannen

Metacompetentie-plannen zijn de voorgenomen activiteiten om de metacompetentie-strategie te concretiseren. Een metacompetentie-plan helpt om het strategische midden te vinden tussen panklare recepten en contextspecifiek maatwerk. Als kenniswerker creëert men daarmee een kader voor de verdere uitvoering. 

Hoe doe ik dat?

  1. U formuleert eerst uw doelen: wat willen we qua metacompetentie bereiken, waar willen we heen?
  2. U stelt de uitgangssituatie vast, bijvoorbeeld met een sterkte-zwakte-analyse en een knelpunten-bepaling
  3. U gaat na op welke manier (meta)communicatie een mogelijke bijdrage kan leveren aan oplossingen
  4. U kiest voor bepaalde kennis-, houding- en gedragsdoelen en voor doel groepen en maakt u strategische keuzes over middelen, media etc.
  5. U bepaalt de tijds-as en de prioriteiten
  6. U gaat aan de slag met de concrete invulling: hoe elke doelgroep te benaderen, wanneer, met welke boodschap en met wat voor soort methodische middelen. Aangevuld met een overzicht van de kosten  
  7. U evalueert uw werk: wat was het gevolg van een bepaalde vorm van metacompetentie-denken? Desgewenst maakt u gebruik van (gestandaardiseerde) hulpmiddelen als pre-testen, feedback via dagboek-methoden, vragenlijsten of interviews.

 Meer weten? Zie Strategisch geheel