2.3 Leider

Een leider heeft autoriteit en geeft daarmee niet alleen richting en vorm aan het eigen handelen op het gebied van metacompetenties, maar ook aan dat van (een groep) anderen.

Hoe doe ik dat?

  1. U fungeert als rolmodel
  2. U werkt samen met en geeft sturing aan (andere) specialisten
  3. U heeft autoriteit

Meer weten? Zie Niveau

Nog meer weten? Zie ELO-Leiderschap