4. Eigen domein

Een domein, praktijk of vakgebied is een terrein waarbinnen men metacompetenties toepast. Naast de mate van professionalisering speelt de mate van publieksgerichtheid een rol bij het vormgeven aan metacompetenties binnen dat domein. 

                                                        (Noordegraaf e.a., 2016)

Hoe doe ik dat? 
  1. U gaat nog een stapje verder dan de kenniswerker. U bent een kenniskunstenaar.

Meer weten? Zie Kenniswerker