2.1.1.4 Mind

Een van de basisconcepten van de MCG laat zich lastig vertalen: de mind. Daaronder verstaat men wat het product van wat de hersenen doen: de cognitieve functionaliteiten die uiteindelijk leiden tot de oplossing van een mentale puzzel.

Hoe?

  1. U beschikt over een creatieve mindset en -map
  2. De MCG gaat uit van meervoudige intelligentie (Gardner) en stimuleert meervoudig kijken
  3. De MCG ziet competentie als een structurerende menselijke activiteit door te medieren tussen denken en doen
  4. De MCG gaat ervan uit dat een competentie zelfredzaamheid (coping) en zelfsturing bevordert
  5. Een competentie stelt een persoon (actor, agent, vakman) in staat om een complex probleem op een inventieve of creatieve manier op te lossen
  6. Voor een complex probleem bestaat geen standaard oplossing, dit in tegenstelling tot een simpel of een ingewikkeld probleem.

Meer weten? Zie Probleemoplossen