2.1.1.2 Mind-concept

Onder het concept 'de mind' verstaat men wat het product van wat de hersenen doen: de cognitieve functionaliteiten die nodig zijn om mentale puzzels op te lossen.

                                  

                               The mind is like a parachute; it only works when it's open (Zappa)

 

Metacompetenties zijn bekwaamheden of denkgereedschappen (Dennett) die zelf ook het product zijn van methodisch probleemoplossend denken. Dit impliceert dat er sprake is van een zelflerende en zichzelf almaar uitbreidende mentale gereedsschapskist. Men spreekt in dit kader van een growth mindset (Dweck) die op alle leefwerelden (fysiek, mentaal en sociaal) van toepassing is en deze werelden ook onderling als een soort fractale bouwstenen verbindt. 

Hoe doe ik dat?

  1. U beschikt over een persoonlijk gedrags- en handelingsrepertoire, uw mindmap als actor
  2. U ontwikkelt een eigen stijl van werken op basis van uw ‘growth mindset’ (Dweck)
  3. U beschikt over meervoudige intelligentie (Gardner) en bent in staat om meervoudig te kijken
  4. U integreert denken, doen en leren (interactietheorie, de Jong) met behulp van metacompetenties.

Meer weten? Zie Probleemoplossen