2.1.1.4.1 Mindset & -map

Een kenniswerker is een creatieve professional, een ontwerper en kenniscreator. Sommigen daarvan zijn ware kenniskunstenaars, maar iedere creatieve professional beschikt over een persoonlijk gedrags- en handelingsrepertoire dat bestaat uit een samenhangend geheel van (meta)competenties. Dit repertoire vormt de mindmap van een actor.

Hoe?

  1. Iedere actor ontwikkelt een eigen stijl van werken
  2. De competentiebenadering gaat uit van een ‘growth mindset’ (Dweck), van positieve mogelijkheden om continu te verbeteren, te leren, te ontwikkelen en te leren hoe te leren.

Meer weten? Zie Mind