4.4.5.1 HRD

Human Resources Development (HRD) richt zich op het expliciteren van tacit knowledge van personen, groepen etc. en vergroot aldoende de competenties van professionals. 

                      

Meer weten? Zie Praktijk