4.4.5.2 Dienstensector

Vooral in de dienstensector is de ontwikkeling van en via metacompetenties van belang.

Hoe?

  1. In de zorg biedt de internationale standaard CanMeds de basis voor een mentaal programma. In de 21ste eeuw is de zorg gericht op ‘healthy ageing’. Gedragsverandering betreft de life style, levenskunst, welbevinden. Het biomedische model wordt vervangen door een bio-psycho-sociaal- en cultureel model als mensontwerp. Samenwerking met een patiënt of client gaat uit van co-creatie.
  2. Het model en de methodiek van metacompetenties leiden tot een nieuwe vorm van kunstbeschouwing. Kunstbeschouwing maakt het mogelijk om culturele artefacten beter te begrijpen (understanding).
  3. Gemeenten moeten in 2022 het bestemmingsplan vervangen door een omgevingsvisie. Government maakt plaats voor governance. Het ontwerpen van een omgevingsvisie gaat uit van participatie van burgers. Een creatieve professional begeleidt het proces als facilitator en procesadviseur. In een omgevingsvisie wordt veel aandacht geschonken aan de onderstroom (EQ). Een omgevingsvisie stimuleert initiatieven van burgers. Natuur en cultuur zijn even waardevol. Een omgevingsvisie gaat uit van ecologische transformatie van de woon-, werk- en leefomgeving. Een omgevingsvisie wordt gezien als een landschapsbiografie en een ontwerp voor de toekomst.

Meer weten? Zie Praktijk