x.2 Grondleggers

Grondleggers zijn de personen die de basis hebben gelegd voor een bepaald domein. De metacompetentiegedachte bouwt voort op het pragmatisme, waarvan hier enkele grondleggers worden afgebeeld:. 

                   

Meer weten? Zie Historie