x.3 Pioniers

Pioniers zijn personen die als eerste een bepaald domein betreden en daarmee de mogelijkheid openen voor anderen om dit te ontwikkelen. De metacompetentiegedachte kent een paar hedendaagse pioniers zoals:  

  1. Frits Meijering (zie Flitscollege Metacompetenties op Youtube
  2. Harry van de Wiel

Meer weten? Zie Historie