x.4 Tijdsbeelden

Een tijdsbeeld is een aanschouwelijke voorstelling van al wat een bepaalde periode typeert. Tijdsbeelden laten zien dat metacompetenties voortdurend in beweging zijn en in nauwe relatie staan met maatschappelijke ontwikkelingen en de daarbij heersende cultuurvisie. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U verdiept zich in het competentiedenken als trend.

Meer weten? Zie Historie

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Cultuurvisie