Inleiding

In deze casus wordt de metacompetentiegedachte verhelderen en geconcretiseerd aan de hand van verschillen in de aanpak van realistische vraagstukken. Door te contrasteren kan men metacompetenties ook afbakenen van niet-metacompetenties.

Aan de orde komen:

  1. Kansen voor kenniswerkers; een andere aanpak van werkeloosheid
  2. Interview met Eric Wiebes: een andere aanpak van millieuproblematiek
  3. Floriade als ecoconcept
  4. De Groningse tuinen van LeRoy
  5. Pauli's blauwe gedachten
  6. De vrouw met de witte poes: SOLK (1,2 & 3)
  7. Ontbijten bij IKEA
  8. Microscopisch veldonderzoek in het ziekenhuis
  9. Casuisitiek in het leerboek ISPOG

Conclusie over ontwerpcriteria praktijken

Meer weten? Zie ELO-MCG