1. Aanleiding, legitimatie etc.

In dit deel wordt ingegaan op de aanleiding, relevantie van het onderzoekstraject als geheel, de doelstelllingen van de onderzoekers en de daarvan afgeleide opbouw van de rapportage. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt het potentiele belang van (een andere kijk op) de creatieve mindset van kenniswerkers vanuit een ander wetenschapsperspectief nader verkend aan de hand van een functionalistische opgebouwd betoog. Achtereenvolgens komen aan de orde:  

  1. Aanleiding
  2. Legitimatie
  3. Doelstellingen
  4. Projectstrategie
  5. Besturingsmodel
  6. Opbouw van de rapportage.

Meer weten? Zie Epistemologisch kader