9.6 Ontbinden team

Hoewel er met name in de vergadering met de opleidingsgroep een paar kritische noten werden gekraakt, verliep de dag verder goed. De borrel om de dag plezierig af te sluiten verliep in een uitstekende sfeer. De gehele dag had  de commissie veel lovende woorden gehoord over Juliëtte en Pascal als opleiders, maar ook over de vakgroep als geheel. Blijkbaar slaagt men er in om een  prettig en constructief opleidingsklimaat neer te zetten (Communicator, Collaborator). Esther besluit de visitatie dan ook met een welgemeend dankwoord namens hen allen, waarbij ze expliciet even stilstaat bij de openheid en het enthousiasme van alle betrokkenen. Uiteraard memoreert ze nog even aan een aantal voorlopige aanbevelingen en geeft ze een korte toelichting op de nog verder te volgen procedure. Na het afscheid van Juliette en Pascal, is het tijd om haar eigen team weer te ontbinden. Als routinier had David haar er tussen de bedrijven door nog even op gewezen dat het ontbinden van een team even zorgvuldig dient te gebeuren als de samenstelling daarvan. Voor ieder lid heeft Esther dan ook een bijzonder woord van dank. “Last but not least... David! Vakinhoudelijkheid en onderwijsdeskundigheid staat bij visitaties centraal, maar jij hebt ons op uiterst doelmatige en aimabele wijze de weg gewezen door een veelheid aan afkortingen, kaders, criteria, richtlijnen en procedures. Hierdoor konden wij ons als commissie concentreren op onze  kerntaken, waarvoor namens ons allen hartelijk  dank”. Wanneer ze ’s avonds thuis komt, heeft Esther het gevoel een week van huis te zijn geweest.