9.5 Evaluatie

In het overleg met de Centrale Opleidingscommissie van het ziekenhuis (COC) bespreekt Esther als voorzitter het door de aios aangekaarte probleem rondom de opvang na incidenten. De voorzitter van de COC erkent dat men op dit punt actiever had moeten acteren en zegt toe dit op korte termijn met de Raad van Bestuur op te nemen. Het gaat hierbij immers niet alleen om een opleidingskwestie, maar ook om personeelsbeleid. Esther stemt in met dit voorstel en staat op het punt om over te gaan tot het volgende bespreekpunt. Als ervaren secretaris is David zich bewust van het feit dat de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Op onschuldige toon richt hij zich tot Esther: ”Mevrouw de voorzitter, wilt u dat ik dit als officieel actiepunt notuleer?” Esther begrijpt de hint en reageert al even ad rem: “Dat lijkt me een goed actiepunt voor u als secretaris mijnheer Olijf”. De voorzitter van de COC wisselt een blik met zijn vaste medewerker om aan te geven dat ze met dit punt echt aan de slag zullen en moeten gaan (Leider, Organisator).  

 

verder met Casus 5: Ontbinden Team