9.3 Tussenevaluatie

Als ervaren organisator heeft Esther Karmozijn er voor gezorgd dat er ondanks het drukke programma regelmatig momenten zijn waarop de commissie even tussentijds de gang van zaken kunnen evalueren. Als Esther haar team beziet, beseft ze dat ze niet alleen de juiste keuzes heeft gemaakt, maar ook geluk heeft gehad. Het samenstellen van de visitatiecommissie, die maximaal uit vijf personen mocht bestaan, was een van de privileges van de voorzitter geweest. Samen met David Olijf, de ambtelijk secretaris, was Esther er al snel van overtuigd geweest dat de commissie een afspiegeling diende te zijn van het onderliggende opleidingsmodel. Onder het motto  ‘Practice what you preach’ had ze daarom samen, op basis van de CanMEDS-rollen, hun ideale team op papier gezet. Jules Koper, opleider van een academisch ziekenhuis uit het noorden van het land zou worden gevraagd omdat hij als geen ander de rol van Vakinhoudelijk Expert kon vervullen. Myrna Brons, opleider in een opleidingsziekenhuis uit het zuiden van het land, stond landelijk bekend om haar communicatieve en samenwerkings-vaardigheden. Donna Kobalt was weliswaar nog maar relatief kort in opleiding, maar had zich al enkele keren landelijk geprofileerd als uitstekend representant van en advocaat voor de opleidingsbelangen van de aios. Toen David Olijf haar vertelde dat hij een kleine tien jaar werkzaam geweest als orthopedagoog en nu al weer vijf jaar beleidsmedewerker was, wist Esther dat ook de rol van Kenniswerker prima was ingevuld. Wat restte was eigenlijk haar bescheiden taak om dit bonte gezelschap als team te laten functioneren, ondanks of juist dankzij hun diversiteit (Leider, Professional) en te zorgen dat de goede dingen goed worden gedaan (Professional). Gelukkig bleken alle gegadigden de uitnodiging aan te nemen en niet alleen op papier maar ook in het echte leven goed door een deur te kunnen. Dat laatste komt meteen tot uiting in het volgende overleg van die dag, het gesprek met de opleidersgroep. Esther is blij dat ze van te voren een heldere taakverdeling hebben afgesproken (Leider, Communicator, Samenwerker), waarbij zij zich als voorzitter (Leider, Innovator) vooral zal beperken tot het procedureel leiden van de gesprekken (Leider). Al snel brandt de inhoudelijke discussie namelijk los als Jules Koper vraagtekens stelt bij het aantal verrichtingen dat de aios in de kliniek kunnen doen (Medical Expert). “Als ze zoveel minimaal invasieve technieken leren dan kunnen ze straks toch geen open chirurgie meer? Hoe lossen jullie dat op?” Ook de opleiders hebben zich goed voorbereid en een onderlinge taak verdeling afgesproken (Leider). Pascal neemt als meest communicatieve van de groep soepel het stokje van Juliette over en zegt “Dat is geen enkel probleem. Minimaal invasieve chirurgie is de techniek van de toekomst (Innovator). De aios worden hier heel goed in opgeleid en dat komt ook hun open chirurgische vaardigheden ten goede. Daarbij zullen ze altijd sectiones caesarea open blijven doen en hun complicaties kunnen oplossen, want baby’s zullen ook in de komende eeuwen niet laparoscopisch geboren worden. Verder zijn we druk bezig om samen met het academisch ziekenhuis een simulatieprogramma ‘Medisch Handelen, Kennis en Wetenschap’ te ontwikkelen waarmee ook open chirurgie inclusief allerlei mogelijke complicaties effectief getraind kan worden.” Jules Koper moet lachen en erkent dat Pascal een punt heeft. Al snel verdiept de discussie zich richting het simulatieprogramma dat men aan het ontwikkelen is en vallen er termen als e-learning, serious gaming en het werken met kennisplatformen en leerlandschappen. Esther is even bang dat dit deel van de discussie haar boven de pet gaat en staat op het punt de discussie af te kappen (Leider). Maar als ze het enthousiasme van de anderen haast lijfelijk voelt, besluit ze nog even te wachten (Professionaliteit) en te vertrouwen op de kwaliteiten van haar commissieleden (Samenwerken).  Voor zichzelf noteert ze dat ze zich nog meer moet verdiepen in het blijkbaar behoorlijk complexe begrip competentiegericht opleiden (Professionaliteit, Kenniswerker).   

 

Zie verder:  Primus inter pares