9.1 Het verzoek

Prof. dr. Esther Karmozijn voelt zich even vereerd als bezwaard. Zij is gevraagd om de opleidingsvisitatie van een regionaal opleidingsziekenhuis voor te zitten. Ze is vooral vereerd omdat ze nu eindelijk een positie heeft bereikt waarmee ze verschil kan maken (InnovatorLeider). Als de expert op haar vakgebied weet ze als geen ander waar de tekortkomingen in het onderwijs zitten (Kenniswerker). Als ze eerlijk is, speelt haar ijdelheid natuurlijk ook een rol want ‘de commissie Karmozijn’, dat  klinkt toch zeer ego-strelend (Professional). Ze is echter ook bezwaard omdat ze voor haar gevoel didactisch gezien geen echt zwaargewicht is (Kenniswerker, Opleider). Met haar colleges en werkgroepen scoort ze weliswaar bovengemiddeld , maar dat is toch wat anders als het vormgeven aan ‘competentie-gestuurd onderwijs in een op co-creatie en co-leiderschap gericht leerlandschap’ (Innovator). Gelukkig zal ze worden ondersteund door een ter zake deskundige stafmedewerker David Olijf, met wie ze ook de verdere samenstelling van de commissie mag bepalen (Samenwerker, Kenniswerker). Verder is er natuurlijk ook nog een draaiboek waarin de procedurele gang van zaken is vastgelegd en ligt het zwaartepunt bij zelf-evaluatie door de instelling zelf (Leider). Om zich optimaal voor te bereiden, verdiept Esther zich in de informatie die ze van David heeft toegestuurd gekregen om van alles te leren over de Zelf Evaluatie Rapportage (de ZER), de criteria voor het samenstellen van de commissie en vooral in het ‘competentiegestuurd opleiden’ (Kenniswerker, Opleider). 

 

Verder met ZER