4.1.4 Architectuur

Architectuur is de fundamentele organisatie van een systeem, welke wordt benadrukt door zijn componenten, de relaties onderling en met de omgeving, en de principes die richting geven aan het ontwerp en de verdere ontwikkeling. Toegepast op metacompetenties maakt architectuur het mogelijk om complex gedrag overzichtelijk en toch genuanceerd te beschrijven in de vorm van competentie-modules die men zowel kan clusteren (tot metacompetenties) als opdelen (in subcompetenties). 


                 

 Meer weten? Zie First grasp: Vertrekpunten