4.1.3 Modulariteit

Modulariteit is de mate waarin de onderdelen van een systeem kunnen worden gescheiden en gecombineerd. het werken met fractalen als (meta)competenties maakt dat men zowel routinematig als innovatief kan bouwen aan professionalisering.     

Meer weten? Zie First grasp: Vertrekpunten