2.1.4.19 Ontwerpcriteria

ONTWERPCRITERIA HRD programma Transformationeel Leiderschap 

 

Ontwerpprincipes voor leren leren in het kader van een educatief programma (toepassing: Kunstbeschouwing, HRD)

 

     Aanleiding: complex probleem als uitdaging

     Educatie als transitieruimte

     Coaching: explicitering van tacit knowledge, SECI model

     Expansief leren

     Facilitaire veranderingsstrategie

     Metacompetenties als subdoelen van een educatief programma

     Fasen: iteratief en non-lineair proces

     Actor optiek

     Coöperatie als basis voor samenwerking

     Co-creatie: de actor als mede-onderzoeker

     Sturing via interventies of maatregelen

     Soft Systems Methodologie: op zoek naar de ‘root metaphor’

     Design Thinking: alternerend proces van convergentie en divergentie, prototype, wybertjes

     Pragmatisch model van problem solving

 

     De creatieve professional als educatief ontwerper 

     Procesadviseur, moderator, coach, change agent, begeleidingskundige

     Ontwerper: Design Thinking, programma ontwerper

     Onderzoeker, Action Research

     Ontwerpend Onderzoeken, Appreciative Inquiry

     Pragmatisch-constructivisme: problem solving (Dewey)

     Design ThinkingAction Research

     SECI model: explicitering van tacit knowledge