5. Opbouw

Opbouw van de rapportage (thesis)
 
Module A: Inleiding
 1. Legitimatie
 2. Doelstellingen
 3. Besturing
 4. Strategie
 5. Opbouw

Module B: Naar een nieuw epistemologisch kader

 1. Zes vragen over zes vragen
 2. Vragen verbinden met onder zoeksobject 'de creatieve mindset'
 3. Het nieuwe epistemologische kader
 4. Het accent op mindset

Module C: Verklaringsmodel voor de creatieve mindset van kenniswerkers

 1. Denkwijze: Pragmatische uitgangspuntenieve
 2. Modelleringswijze: Ordening
 3. Werkwijze: Integraal probleemoplossend gedrag
 4. Rol van kenniswerker
 5. Ondersteuningswijze: ter illustratie: De Digitafel-Methode

Module D: Hypothesen

 1. De bevindingen van het onderzoek, de resultaten, worden geformuleerd in een aantal empirisch-toetsbare hypothesen
 2. ......

Module E: Kritische beschouwing

 1. Kritische beschouwing
 2. ........

Module F: Toepassingen

 1. ....

Module G: Algehele discussie

 1. Discussie
 2. Kritische reflectie
 3. Suggesties voor vervolgonderzoek
 4. ........

 

Meer weten? Zie Inleiding