x.1.1.1 Wisselwerking 1

Wisselwerking 1: kip & ei

Circulaire causaliteit maakt dat problemen niet op te lossen zijn in klassieke zin dat wil zeggen door de oorzaak van het probleem te elimineren. Een van de redenen daarvoor is gelegen in het feit dat men geen onderscheid kan maken tussen oorzaak en gevolg: het kip-ei fenomeen. Wie in dat soort situaties toch kiest voor een eenduidige oplossing, loopt het risico louter aan symptoombestrijding te doen met alle lange termijngevolgen vandien.   

                                             

Meer weten? Zie Keten van wisselwerkingen