x.1.1.4 Wisselwerking 4

Wisselwerking 4: oplossingen & iatrogene problemen

Circulaire causaliteit, maar ook interferentie en een bepaalde samenloop van omstandighedendie zo kenmerkend zijn voor complexiteit, maken dat gezien:

het vasthouden aan het zoeken naar een (eenduidige) oplossing een uiterst riskante strategie is. Hoe meer men oplost, des te meer iatrogene effecten.

                                                                

                                                                      Hans Vermaak 

Meer weten? Zie Keten van wisselwerkingen