x.1.1.2 Wisselwerking 2

Wisselwerking 2: versterken & verzwakken

Circulaire causaliteit, maar ook interferentie en een bepaalde samenloop van omstandigheden, maken het mogelijk dat er vicieuze cirkels ontstaan die zichzelf in standhouden of waarbij de oplossing het probleem zelfs verergert via Constraint Generating Procedures (Holland, 1998). Als er sprake is van processen die zichzelf versterken, omdat veranderingen in het ene subsysteem gevolgen hebben voor het andere subsysteem, spreekt men van een hefboom- of multiplier effect. Een bekend voorbeeld hiervan is het 'butterfly effect', waardoor kleine gebeurtenissen (onverwacht) grote gevolgen kunnen hebben. Het omgekeerde komt ook voor: enorme inspanningen worden moeiteloos teniet gedaan door dit soort 'non-lineaire' effecten. 

 


                                         

Meer weten? Zie Keten van wisselwerkingen