x.1.1.3 Wisselwerking 3

Wisselwerking 3: Reductie & Emergentie

Complexe vraagstukken kan men niet, zoals doorgaans gebruikelijk is oplossen met reductie, het terugbrengen van het vraagstuk tot een beperkt aantal werkzame (lineair causale) factoren en die elimineren of reduceren. Dat impliceert dat 'de omgang met problemen' enigszins paradoxaal juist bestaat uit het creëren van 'een groter plaatje'. In plaats van reductie is emergentie het devies om tot innovatieve ideeen te komen. Waar in kwantitatieve zin sprake is van een multiplier effect, is in kwalitatieve zin sprake van een generatief effect: het probleem evolueert richting een 'oplossing' in de vorm van een veld of omgeving, bestaande uit nieuwe emergente hierarchische ordeningen en modulariteit in netwerken zoals bijv. het brein hieronder laat zien (Mengistu et.al, 2016).

      

Meer weten? Zie Keten van wisselwerkingen