x.1.1.5 Wisselwerking 5

Wisselwerking 5: psychologie & epistemologie

Een belangrijk fundament onder ons huidige mensbeeld en het daarbij behorend wetenschapsmodel is de psychologie (van Strien, 2012). Diezelfde psychologie bouwt als kind van haar tijd weer voort op het vigerende mensbeeld en bijbehorende wetenschapsmodel. Nieuwe stromingen in de geneeskunde en/of psychologie, zoals hier ter illustratie de psychosomatische O&G met een bepaalde visie op Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK), en daarmee ook op de mens, diens beweegredenen en beinvloedden zo ook het denken over de totstandkoming van (wetenschappelijke) kennis, de epistemologie.

                                           

Ook deze wisselwerking kan via emergente hierachie, modulariteit en Constraint Generating Procedures een kwalitatieve en kwantitatieve sprong teweegbrengen, waardoor kleine veranderingen in de psychologie, hier het streven naar emergentie naast of in plaats van reductie, grote gevolgen kunnen hebben voor het gehanteerde wetenschapsmodel, die op hun beurt weer (nog grotere) gevolgen kunnen hebben voor de psychologische inzichten etc. 

Meer weten? Zie Keten van wisselwerkingen