x.1.1.6 Wisselwerking 6

Wisselwerking 6: epistemologie & maatschappelijk functioneren

Epistemologische inzichten bepalen, in samenhang met het daarbij passende mensbeeld, in vergaande mate hoe maatschappelijke en zelfs mondiale vraagstukken, zoals het klimaat, oorlog en vrede, gezondheidszorg, rechtspraak etc., worden aangepakt. Ook hier is dus sprake van een wisselwerking en wel tussen het vermogen van de wetenschap (i.c. de combinatie van epistemologie en psychologie) en het maatschappelijk functioneren. Ook deze wisselwerking kan via emergente hierachie, modulariteit en Constraint Generating Procedures een kwalitatieve en kwantitatieve sprong teweegbrengen, waardoor kleine veranderingen in wetenschappelijke inzichten grote gevolgen kunnen hebben voor het maatschappelijk functioneren die vervolgens (nog grotere) gevolgen kunnen hebben voor die wetenschappelijke inzichten etc. 

Ter illustratie: in de postmoderne tijd, ookwel het digitale tijdperk genoemd, ontstaat een nieuw type professional: de kenniskunstenaar of creatieve professional (Van de Wiel, 2006). Deze creatieve professional vormt niet alleen een exponent van een nieuw wereldbeeld, maar biedt ook ondersteuning bij de huidige overgang richting kennis- en informatiemaatschappij:

 

Industriële maatschappij

Kennis- en informatiemaatschappij

Wereld is onveranderlijk

Evolutie

Universele kennis, universele wetten

Kennis is een constructie, persoons en contextgebonden. Een theorie is een representatie en bestaat uit een aantal dimensies en een netwerk van begrippen

Sociologie: functionalisme

Pragmatisme, symbolisch interactionisme

Communicatie: zender - ontvanger

Communicatie: auteur – tekst/ verhaal  – lezer

Meer weten? Zie Keten van wisselwerkingen