3.1 Besturingsfilosofie

Besturingsfilosofie

Onder de besturingsfilosofie verstaat men in de systeemtheorie het samenhangende geheel van mens- en wereldbeeld, cultuurvisie en andere funderende concepten die hier samen het vertrekpunt vormen voor  de verheldering van 'de creatieve mindset van kenniswerkers'. Ten aanzien van dit funderend geheel zijn in eerste instantie een aantal orienterende vragen gesteld, zoals: 

Op basis van de antwoorden (uit de literatuur) op deze vragen, zijn een aantal 'First Grasp'-strategische keuzes gemaakt.  

Meer weten? Zie Besturingsmodel