3.2 Besturend orgaan

Onder het besturend orgaan verstaat men in de systeemtheorie het epistemologische model waarmee men gedrag methodisch bestudeert. Daartoe behoort hier het geheel van: 

  1. De epistemologische bouwplannen: Reductionisme, Emergentisme en Incrementalisme
  2. De bouwstenen: Complex Adaptief Systeem en vooral: Menselijk Activiteiten Systeem.

 (VRAAG IS EVEN IN HOEVERRE HIERONDER Metacompetenties of creatieve mindset MOET KOMEN, ALLEBEI? 

Ten aanzien van dit geheel zijn in eerste instantie een aantal orienterende vragen gesteld, zoals:Op welke wijze kunnen de clusters van gedragscompetenties (metacompetenties) worden gebruikt als ontwerpcriteria voor het ontwerpen van educatieve programma’s (bijvoorbeeld op het gebied van HRD, zorg, onderwijs en Kunstbeschouwing)?

Op basis van de antwoorden (uit de literatuur) op deze vragen, zijn een aantal 'Global inspection'-strategische keuzes gemaakt.

Meer weten? Zie Besturingsmodel