3.3 Bestuurd systeem

Onder het bestuurd systeem verstaat men in de systeemtheorie het verklaringsmodel voor de mindset van de creatieve kenniswerker die zich richt op het oplossen van complexe vraagstukken. Ook ten aanzien van dit concept zijn in eerste instantie een aantal orienterende vragen gesteld, zoals: 

Op basis van de antwoorden (uit de literatuur) op deze vragen, zijn een aantal 'Inspection in detail'-strategische keuzes gemaakt.  

Meer weten? Zie Besturingsmodel