4.4 Deeper understanding

Aan dit gehele traject liggen groot aantal gekozen cultuurfilosofische, epistemologische en theoretisch-practische uitgangspunten ten grondslag. Doelstelling van deze strategische keten was om de creatieve mindset van kenniswerkers, als degenen die geacht worden 'ongeordende vragen' op te lossen, alsnog te ordenen en wel in, en via drie doeldomeinen: 

  1. Ontwikkelen epistemologisch kader voor de MCG
  2. Ontwikkelen MCG als verklaringsmodel voor de creatieve mindset van kenniswerkers
  3. MCG in diverse praktijken toepassen.

Meer weten? Zie Strategie