1.2 Verschil?

Wat is het verschil (met het oude kader) dat het verschil maakt?

De kritiek op het standaardmodel van de sociale wetenschappen bestaat vooral uit 'tekortschieten richting het culturele perspectief enerzijds en het biologische perspectief anderzijds''. Dat tekortschieten impliceert in principe ook een 'gebrekkige' verklaring van mind en mindset als bio-psycho-sociale entiteiten bij uitstek. Daarom behelst het hier gebruikte epistemologische kader primair een uitbreiding zowel in biologische als esthetiche richting. Meer concreet heeft die uitbreiding betrekkking op het stellen van een aantal extra vragen aan het inhoudelijke verklaringsmodel. Naast de gebruikelijke promimaal-vraag naar de werking, worden ook vragen gesteld als:  

Meer weten? Zie Vragen over vragen