1.5 Werking nieuwe kader?

Hoe werkt het nieuwe kader?

Het antwoord op de vraag naar de werking van het nieuwe epistemologische kader kan men opvatten als een methodische instructie om de creatieve mindset te onderzoeken. Welke methode men kiest, hangt af van de epistemologische Root Metaphor die men hanteert.

                              

 

  1. Root 1: Geordende vraag >  Reductionisme > Natuur- en Soc.Wetenschappen > Algemeen pragmatische methode
  2. Root 2: Complexe vraag > Emergentie > Res Esthetica & Design Thinking > Systemisch werken
  3. In het kader van dit onderzoek, oplossen van complexe  problematiek, ligt het accent op Root 2.

Meer weten? Zie Vragen over vragen