2. Verbinding complexiteit en mindset

Hoe de fundamentele vragen te verbinden met het onderzoeksobject? Een betoogbrug

De zes fundamentele vragen die het hart van de nieuwe epistemologie vormen, moeten worden toegepast op het onderzoeksthema: de creatieve mindset van kenniswerkers, verklaard vanuit de MCG. Meer concreet betekent dit om het object echt te begrijpen de fundamentele vragen moeten worden toegepast op de relatie (i.c. verklaringsketen) tussen complexiteit en creatieve mindset. Aangezien die verklaringsketen er nog niet is, moet deze worden ontwikkeld en creativiteit is dus geboden. Bricoleren door werkenderwijs de brug te bouwen van twee kanten lijkt hier de aangewezen weg.  

              

Aan de orde komen: 

  1. Betoogketens op niveau
  2. Bricoleren. 

Meer weten? ZIe Inleiding