3. Nieuwe kader

Het nieuwe epistemologische kader inclusief schema's

Het nieuwe epistemologische kader is gebaseerd op een iteratieve toepassing van de zes epistemologische vragen op het verbindende betoog (zowel als geheel als inzake de cruciale onderdelen), waarbij men werkenwijs de brug bouwt.

                         

Achtereenvolgens komen aan de orde: 

  1. De zes fundamentele vragen, gevisualiseerd als kubus
  2. Het bouwen van een pragmatische verklaringsbrug
  3. De conceptuele bouwstenen
  4. De rapportage in narratieven

Meer weten? Zie Inleiding