4. Accent op mindset

De reden om 'mindset' centraal te stellen, komt onder andere voort uit het onderliggende wetenschapsfilosofische wereldbeeld: het sociaal constructivisme. Het sociaal constructivisme is als paradigma een verbijzondering van een aantal kennistheorieën dat de nadruk legt op het feit dat kennis tot stand komt door een actieve constructie van de werkelijkheid. Dat impliceert een aantal accenten bij het doen van onderzoek:  

Meer concreet en in relatie tot het hier onderzochte thema:

Naast deze vormen van pragmatisch focussen, legt men binnen het sociaal constructivisme een aantal meer kentheoretische accenten, zoals:  

Meer weten? Zie Inleiding