3.2 Pragmatische verklaringsbrug

De betoogketen die het thema complexiteit met de metacompetentiegedachte (als beschrijving van de mindset van kenniswerkers) verbindt, luidt: 

  1. Bij complexe problemen is sprake van circulaire causaliteit waardoor probleemoplossen in klassieke zin (verminderen, uit de wereld helpen) niet mogelijk is. Integendeel, oplossen leidt doorgaans tot verergering of ontstaan van nieuwe (iatrogene) problemen
  2. Dit impliceert dat het denken een andere richting moet nemen, van reductionistisch naar emergentisch
  3. De gestructureerde toepassing van emergent denken vindt haar oorsprong in de Res Esthetica en komt tot uiting in Design Thinking, de methodische vorm van ontwerpen, in dit geval van nieuwe kennisconcepten
  4. Om een nieuwe kennisconcepten te kunnen bedenken is een creatieve mindset essentieel.

Zowel op het gehele betoog als op iedere schakel kan men vervolgens de epistemologische kubus loslaten. Dit proces kan men vervolgens ook toepassen op de andere twee betoogketens:

Meer weten? Zie Nieuwe kader met schema's